O mnie

Jestem pedagogiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Swoją wiedzę z zakresu terapii uzależnień oraz współuzależnienia pogłębiam poprzez systematyczne uczestnictwo w kursach specjalistycznych takich jak „Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w pogłębionym programie terapii”, „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, „Kompendium wiedzy profilaktycznej z zakresu uzależnień behawioralnych”. Na co dzień pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w Poradni Leczenia Uzależnień oraz na Oddziale Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. Prowadzę terapię indywidualną i grupową. Współpracuję także z Poradnią Psychologiczną na Taborze. Ponadto jestem członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Swoją pracę terapeutyczną prowadzę pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora akredytowanego przez PARPA.