O mnie

Jestem pedagogiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w
Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w nurcie
psychodynamicznym atestowanego przez sekcję naukową psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń
Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Poradni Leczenia Uzależnień i
Współuzależnienia, na stacjonarnym Oddziale Leczenia Uzależnień, a także współpracując z
prywatnymi ośrodkami psychoterapii. Ponadto jestem członkiem Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Systematycznie podnoszę swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach,
kursach i szkoleniach dotyczących tematyki terapii uzależnień oraz psychoterapii. Swoją
pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.
Na co dzień prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych.