Jak pracuję

Proces psychoterapeutyczny w kontakcie z Klientem rozpoczynam od etapu diagnozy, czyli od 1 do 3 spotkań podczas których wraz z Klientem rozpoznajemy jego problemy i trudności (poznanie historii życia), określamy jego potrzeby, a także ustalamy formę pomocy oraz cele do pracy terapeutycznej. W kontakcie z Klientem najważniejszym czynnikiem jest dla mnie stworzenie bezpiecznej relacji, opartej na akceptacji, zrozumieniu i empatii. Taka relacja bowiem stwarza dogodną przestrzeń do swobodnego dzielenia się myślami, emocjami, trudnościami przez Klienta, a także daje przestrzeń do wspólnej pracy nad realizacją obranych celów. Taką więź można w kontakcie terapeutycznym zbudować dzięki zaangażowaniu oraz regularnemu uczestnictwu w psychoterapii. Ponadto w trakcie trwania sesji pomagam Klientom w przyglądaniu się sobie, swojemu życiu, trudnościom z jakimi się zmagają, a także pomagam im w dostrzeganiu innej perspektywy oraz towarzyszę w wprowadzaniu zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania. W pracy terapeutycznej staram się dopasować metody i techniki do indywidualnych potrzeb Klienta, korzystając między innymi z metod i technik integracyjnej psychoterapii uzależnień, psychoterapii poznawczo – behawioralnej czy dialogu motywacyjnego. W pracy terapeutycznej szczególnie cenię sobie pracę na zasobach, czyli na mocnych stronach Klienta.