„Psychoterapia jest zaproszeniem. Siła psychoterapii nie polega na tym, że terapeuta jest
wszechwiedzący. Psychoterapia to wspólne poszukiwanie”

Michael Randolph

Warto pamiętać …

„Czasami człowiek musi zacząć wszystko od początku. Osobiście uważam, że to godne
podziwu. Wielu osobom brakuje odwagi, która jest do tego potrzebna”
Nicholas Sparks

„Nigdy nie jest za późno, aby stać się tym, kim mogłeś się stać” George Eliot

„Rozwój bywa bolesny. Zmiany bywają bolesne. Ale nic nie jest tak bolesne, jak tkwienie w miejscu, w którym jest Ci niewygodnie” Autor nieznany

„Ludzie, którzy tracą czas czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz!” Mark Fisher

O mnie

Jestem pedagogiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Swoją wiedzę z zakresu terapii uzależnień oraz współuzależnienia pogłębiam poprzez systematyczne uczestnictwo w kursach specjalistycznych takich jak „Praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w pogłębionym programie terapii”, „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, „Kompendium wiedzy profilaktycznej z zakresu uzależnień behawioralnych”. Na co dzień pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w Poradni Leczenia Uzależnień oraz na Oddziale Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. Prowadzę terapię indywidualną i grupową. Współpracuję także z Poradnią Psychologiczną na Taborze. Ponadto jestem członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Swoją pracę terapeutyczną prowadzę pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora akredytowanego przez PARPA.

Jak pracuję

Proces psychoterapeutyczny w kontakcie z Klientem rozpoczynam od etapu diagnozy, czyli od 1 do 3 spotkań podczas których wraz z Klientem rozpoznajemy jego problemy i trudności (poznanie historii życia), określamy jego potrzeby, a także ustalamy formę pomocy oraz cele do pracy terapeutycznej. W kontakcie z Klientem najważniejszym czynnikiem jest dla mnie stworzenie bezpiecznej relacji, opartej na akceptacji, zrozumieniu i empatii. Taka relacja bowiem stwarza dogodną przestrzeń do swobodnego dzielenia się myślami, emocjami, trudnościami przez Klienta, a także daje przestrzeń do wspólnej pracy nad realizacją obranych celów. Taką więź można w kontakcie terapeutycznym zbudować dzięki zaangażowaniu oraz regularnemu uczestnictwu w psychoterapii. Ponadto w trakcie trwania sesji pomagam Klientom w przyglądaniu się sobie, swojemu życiu, trudnościom z jakimi się zmagają, a także pomagam im w dostrzeganiu innej perspektywy oraz towarzyszę w wprowadzaniu zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania. W pracy terapeutycznej staram się dopasować metody i techniki do indywidualnych potrzeb Klienta, korzystając między innymi z metod i technik integracyjnej psychoterapii uzależnień, psychoterapii poznawczo – behawioralnej czy dialogu motywacyjnego. W pracy terapeutycznej szczególnie cenię sobie pracę na zasobach, czyli na mocnych stronach Klienta.

Zakres usług

Psychoterapia uzależnień i współuzależnienia

Jeśli w Swoim życiu:

  • odczuwasz zaniepokojenie Swoim sięganiem po substancje psychoaktywne;
  • odczuwasz zaniepokojone Swoimi zachowaniami związanymi z grami hazardowymi;
  • doświadczasz trudności wynikających z wychowywania się w domu, w którym dominował problem alkoholowy (DDA);
  • doświadczasz trudności związanych z życiem w relacji z osobą uzależnioną…

skontaktuj się ze mną!

Kontakt

Paulina Tumidajewicz
Telefon: +48 605-100-419
E-mail: tumidajewicz.paulina@gmail.com

Poradnia Psychologiczna na Taborze
ul. Połonińska 25, Rzeszów
https://www.poradnia.tabor.rzeszow.pl
http://www.psychoterapia-na-taborze.pl